تگ های اچ تی ام ال -2

برچسب های HTML
تگ های HTML شامل سه قسمت اصلی هستند: تگ باز، محتوا و تگ بسته. اما برخی تگ های HTML تگ های باز نشده هستند.
هنگامی که یک مرورگر وب یک سند HTML را می خواند، مرورگر آن را از بالا به پایین و چپ به راست می خواند. تگ های HTML برای ایجاد اسناد HTML و ارائه ویژگی های آنها استفاده می شود. هر تگ های HTML دارای ویژگی های مختلف هستند.

نمونه های تگ های اچ تی ام ال
توجه: برچسب های HTML همیشه با حروف کوچک نوشته می شوند. تگ های HTML اصلی در زیر آمده است:

برچسب های Unclosed HTML
برخی از تگ های HTML بسته شده اند، مثلا br و hr
<br> برچسب:  برای شکستن خط، و ادامه دادن مطلب به خط بعد به کار می رود.
<hr> برچسب: ساعت مخفف Horizontal Rule است. این برچسب برای قرار دادن یک خط در صفحه وب استفاده می شود.

متا تگ ها

DOCTYPE, title, link, meta and style

تگ های متن

<p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>, <strong>, <em>, <abbr>, <acronym>, <address>, <bdo>, <blockquote>, <cite>, <q>, <code>, <ins>, <del>, <dfn>, <kbd>, <pre>, <samp>, <var> and <br>


تگ های لینک و هدف

<a> and <base>


تگ های عکس و آبجکت ها

<img>, <area>, <map>, <param> and <object>


تگ های لیست

<ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt> and <dd>


تگ های جداول

table, tr, td, th, tbody, thead, tfoot, col, colgroup and caption


تگ های فرم ها

form, input, textarea, select, option, optgroup, button, label, fieldset and legend


تگ های اسکریپت و کد

script and noscript


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.