ثابت های پی اچ پی Constants – قسمت 7

 
ثابت های پی اچ پی
ثابت های پی اچ پی نام یا شناسه ای است که در هنگام اجرای اسکریپت قابل تغییر نیست. ثابت های پی اچ پی را می توان با دو روش تعریف کرد:

  define() با استفاده از تابع

با استفاده از کلید واژه const

ثابت های پی اچ پی همان قوانین متغیر های  پی اچ پی را دنبال می کنند. برای مثال، می توان آن را فقط با حروف یا زیرنویس آغاز کرد.

به طور معمول، ثابت های پی اچ پی باید با حروف بزرگ تعریف شوند.

 define() تابع 

به نحوه نوشتن این تابع نگاه کنید

name: نام ثابت را مشخص می کند
value: مقدار ثابت را مشخص می کند
case-insensitive: مقدار پیش فرض اشتباه است به این معناست که به طور پیش فرض حساس به حروف است.
به این مثال نگاه کنید

Output:

مثال دوم

Output:

مثال سوم

Output:

ثابت پی اچ پی: کلید واژه const
کلید واژه const ثابت ها را در زمان کامپایل تعریف می کند. که این کلید واژه یک تابع نیست.
این کلید واژه  سریعتر از define است و  حساس به حروف بزرگ است.
مثال :

Output:


برچسب‌ها:, , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.