دستور Switch قسمت 13

دستور سوئیچ پی اچ پی برای اجرای یک شرط از شروط مختلف استفاده می شود. این کار مانند عبارت if-else-if عمل می کند.
نحوه نوشتن دستور سویچ


flowchart of switch statement in php
مثال :

Output:

number is equal to 20

 
توضیحات بیشتر : متغیر  num برابر با 20 قرار دارد و هر case برابر مقادیر 10 ، 20 ،30 هستند دستور سویچ ابتدا مقادیر را مقایسه می کند و سپس در صورت مساوی بودن همان یک شرط را نشان می دهد که اینجا برابر 20 است .
break : برای رفتن به شرط یا case بعدی مقادیر را برمی گرداند .
default : مقدار پیشفرض  در صورتی که هیچ کدام از شروط درست نباشد .


برچسب‌ها:, , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.