فرمتهای متن html قسمت 3

فرمت HTML فرآیند قالب بندی متن برای نگاه و  بهتر دیدن متن  است. بسیاری از تگ های قالب بندی در HTML وجود دارد که این تگ ها برای ساخت متن به صورت ذخیم، کج نوشته شده یا زیر خط کشیده شده اند. تقریبا 12 گزینه وجود دارد که چگونه متن در HTML و XHTML ظاهر می شود.
در اینجا، ما 11 تگ قالب بندی HTML را یاد خواهیم گرفت.

1) Bold Text
اگر هر چیزی را در عنصر <b> ………… </ b> بنویسید، حروف به صورت ذخیم نشان داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:

Output:

Write Your First Paragraph in bold text
2) Text Italic
اگر هر چیزی را در عنصر <i> ………… </ i> بنویسید، حروف به صورت کج نشان داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:
Output:

Write Your First Paragraph in italic text.
3) قالب بندی HTML علامت گذاری شده
اگر می خواهید متن را مارک دار یا برجسته کنید، باید محتوای را در <mark> ……… </ mark> بنویسید.
Output:

I want to put a Mark on your face

 

4) متن زیر خط دار
اگر هر چیزی را در عنصر <u> ……… </ u> بنویسید، در متن زیر نشان داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:
Write Your First Paragraph in underlined text.
5) متن خط خورده
هر چیزی که در عنصر <strike> ………………….. </ strike> نوشته شده است با خط کش نمایش داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:
Write Your First Paragraph with strikethrough.
6) بالانویس متن Superscript Text
اگر محتوای را در عنصر <sup> ………….. </ sup> قرار دهید، در بالای متن نشان داده می شود؛ بدین معناست که ارتفاع نیمی از کاراکتر در بالای کاراکترهای دیگر نمایش داده می شود.

Output:

Hello Write Your First Paragraph in superscript.
7) متن زیر نویس
اگر محتوای را در عنصر <sub> ………….. </ sub> قرار دهید، در زیر نشان داده می شود؛ بدین معناست که ارتفاع نیم کاراکتر در زیر کاراکتر دیگر نمایش داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:
Hello Write Your First Paragraph in subscript.
8) متن حذف شده
هر چیزی که در <del> ……… </ del> قرار می گیرد به عنوان متن حذف شده نمایش داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:
Hello Delete your first paragraph.
9) متن درج شده است
هر چیزی که در داخل <ins> ……… </ ins> قرار می گیرد به عنوان متن درج شده نمایش داده می شود.
به این مثال نگاه کنید:
Delete your first paragraph.Write another paragraph.
10) متن بزرگتر
 اندازه فونت  را بزرگتر از بقیه متن نشان میدهد محتوای آن را در <big> ……… </ big> قرار دهید. این یک فونت بزرگتر از یک قبلی را افزایش می دهد.
به این مثال نگاه کنید:
Hello Write the paragraph in larger font.
11) متن کوچکتر
اندازه فونت را کوچکتر از بقیه متن نشان میدهد، محتوای آن را در <small> ……… </ small> قرار دهید. این یک اندازه فونت را نسبت به قبل کاهش می دهد.
به این مثال نگاه کنید:
Hello Write the paragraph in smaller font.


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.