پاراگراف html قسمت 5

تگ  p برای تعریف پاراگراف در یک صفحه وب استفاده می شود. بیایید مثال ساده ای را ببینیم که چگونه کار می کند. پاراگراف برای بردن متن به خط بعد هم استفاده می شود.

به این مثال نگاه کنید:

Output:

This is first paragraph.

This is second paragraph.

This is third paragraph.

فضا در داخل HTML Paragraph
اگر تعداد زیادی  فضا یا فاصله داخل تگ HTML را قرار دهید، مرورگر فضاهای اضافی و خط اضافی را هنگام نمایش صفحه حذف می کند. مرورگر تعدادی از فضاهای و خطوط را به عنوان یک تک خط در نظر می گیرد.

Output:

I am going to provide you a tutorial on HTML and hope that it will be very beneficial for you.

Look, I put here a lot of spaces but I know, Browser will ignore it.

You cannot determine the display of HTML

because resized windows may create different result.

همانطور که می بینید، تمام خطوط اضافی و فضاهای غیر ضروری توسط مرورگر حذف می شوند.


برچسب‌ها:, , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.