ساخت هدر قالب 7

در این قسمت قصد داریم تراز بندی هدر (همان وسط چین) کردن  هدر را باهم بیاموزیم برای وسط چین شدن

بیشتر بخوانید