خواص body و تراز بندی قالب 4

در این قسمت همانند بخش قبل عمل می کنیم دوباره خاصیت body را نوشته و مقادیر خاصیت های مربوط به رنگ ، فونت ، حاشیه و تراز بندی صفحه را قرار می دهیم

body { background: #C0C0C0; color:red; }

خاصیت اول رنگ بود که در مورد آن صحبت کردیم برای همین آن را نوشته و به بخش بعدی می رویم

برای ایجاد و تعیین فونت پیشفرض از font-family استفاده می کنیم با قرار دادن کاما بین فونت ها در صورت اجرا نشدن فونت اول ، فونت دوم در کامپیوتر کاربر نشان داده می گردد و الی آخر .

 body {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}

خاصیت سوم و مهم padding مربوط به حاشیه های بدنه است که با تعیین آن می توان حالات متفاوتی به قالب داد
به مثال زیر توجه کنید تا با این خاصیت آشنا شوید

p {

padding-left: 40px;
padding-right: 20px;
padding-bottom: 30px;
padding-top: 40px;
background-color: #00CCFF;

}

برای فراخوانی کد از تگ p در body استفاده کنید

ما اینجا خاصیت padding را برار صفر در نظر می گیریم تا تمامی حاشیه ها از بین بروند و طرح بدون محدودیت شود

خاصیت بعدی margin است همانند خاصیت pading عمل می کند با این تفاوت که برای جابه جایی متن و اشیا به کار می رود margin  همانند خاصیت padding  عمل می کند با این تفاوت که برای جابه جایی متن و اشیا به کار می رود

p{

margin-bottom: 10px;
margin-right: 30px;
margin-left: 100px;
margin-top: 200px;
background-color: #00CCFF;

}

حالا کدها را درون سند قرار می دهیم
در بخش بعدی خواص مربوط به لینک ها و پاراگراف را با هم مرور می کنیم

<html>

<head>

<style type=”text/css”>


body{

padding:0px;

margin: 0px;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
background-color: #DDDDDD;
color: #333333;
}


</style>
</head>

<body>

</body>

</html>


برچسب‌ها:, , , , , , , , , , ,